کلاسهای فوق برنامه

فهرست تکمیلی کلاسهای فوق برنامه

 

باسمه تعالی

بدینوسیله فهرست تکمیلی کلاسهای فوق برنامه اعلام می گردد. دانش آموزان می توانند جهت ثبت نام در این کلاسها تا تاریخ سه شنبه 29 مهر به دفتر معاونت پژوهشی مراجعه نمایند.

1- کلاس شیمی دارویی آقای رخشانی

2- کلای شیمی هسته ای آقای اسکویی

3- کلاس مقدمات کار گروهی آقای بهزادی

 

فهرست  کلاسهای فوق برنامه به حد نصاب رسیده

 

باسمه تعالی

بدینوسیله فهرست کلاسهای فوق برنامه که به حد نصاب رسیده اند به شرح زیر اعلام می گردد.شایان ذکر است  این کلاسها از همین هفته (26/مهر)آغاز می گردد.


 

بدینوسیله فهرست کلاسهای فوق برنامه مرکز اعلام می گردد. دانش آموزان علاقمند جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ چهارشنبه 23 مهر ماه به دفتر معاونت پژوهشی مراجعه نمایند. ثبت نام در این کلاسها کاملا اختیاری و رایگان می باشد.