گروه احسان و اکرام دبیرستان علامه‌حلی تهران

طرح گل‌ریزان نخبگان دبیرستان علامه‌حلی تهران

بسم الله الرحمن الرحیم

گفتا : خوش آن کسان که دلی شادمان کنند

همراهان گرامی «گروه احسان و اکرام»طرح گل‌ریزان نخبگان دبیرستان علامه‌حلی تهران

دست مریزاد ، دوباره گل کاشدید ، جمع نذورات‌ِتان در ماه اول ( ماه مبارک رمضان ) مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰تومان شد.

ما در چند روز گذشته مناطق محروم حومه تهران را جستجو نمودیم و به منطقه‌ای با هزاران مشکل رسیدیم.

حدود ۷۰بسته آذوقه را تهیه نمودیم ، وعده کرده بودیم با هم به جمع‌شان برویم و شادی و دعای خیرشان را از نزدیک مشاهده نمائیم.

وعده ما :

روز یکشنبه ۹۸/۴/۹

شرح برنامه :

ساعت ۷:۳۰صبح دبیرستان ، صرف صبحانه ، آماده‌سازی بسته‌ها ، حرکت دسته‌جمعی ساعت ۱۰صبح به سمت محل توزیع بسته ها

روابط عمومی دبیرستان علامه حلی تهران