گزارشی از سی امین سمینار علوم و فنون دبیرستان علامه حلی تهران

سی امین سمینار علوم و فنون دبیرستان علامه حلی تهران 16 الی 18 اسفند برگزار گردید