گزارش برگزاری و نفرات برتر مسابقه کتابخوانی کتاب داستان راستان

مسابقه کتاب خوانی به مناسبت ولادت حضرت امیر (ع) و بزرگداشت شهید مطهری (ره)

افراد زیر حائز رتبه های برتر در این مسابقات گشتند و در روز برگزاری جشن ولادت حضرت علی (ع) از ایشان تقدیر به عمل آمد:

رتبه نخست: علی زکی زاده پایه دوم

رتبه دوم: رضا موسی پور پایه دوم

افراد حائزرتبه سوم:

علی رضا پاژن پایه اوّل

مهران تیرآبادی پایه دوم

علی ستوده نیا پایه اوّل

احمدحسن مساح پایه دوم