گزارش تصویری بیستمین محفل علمی-خانوادگی " شب فیزیک فن آموز "

این برنامه چهارشنبه 23 مرداد از ساعت 18:30 تا 20 در دبیرستان علامه حلی برگزار گردید