گزارش تصویری بیست و یکمین محفل علمی خانوادگی شب فیزیک فن آموز

این مراسم باحضور آقای فریپور برگزار گردید