گزارش شانزدهمین نشست گروه علوم انسانی

نشست نقد فیلم کتاب قانون چهارشنبه اول بهمن ماه برگزارگردید.

گزارش نشست «پخش فیلم کتاب قانون»

این نشست که شانزدهمین جلسه از حلقه‌های گروه پژوهشی علوم انسانی و هنر دبیرستان علامه حلی بود، در روز چهارشنبه اول بهمن ماه، پس از یک ماه وقفه که به علت امتحانات ایجاد شده بود، از سر گرفته شد.

در این نشست، از ساعت 16،40 فیلم کتاب قانون به نمایش درآمد. بعد از آن تصمیم گرفته شد اینبار به شیوه‌ای جدید، موضوع نقد، انجام شود. به این شکل که به جای برگزاری جلسه‌ی نقد و حضور منتقد سینمایی، به دانش‌آموزان فرصت داده شود تا هفته‌ی آینده به این فیلم فکر کنند و هریک یادداشتی بنویسند و برداشت خود را از فیلم در آن ثبت کنند.

این شیوه از این جهت اتخاذ شد که طی جلسات گذشته، در خصوص چگونگی نقد مناسب نسبت به یک فیلم و اثر هنری صحبت شده بود و این‌بار تصمیم گرفته شد تا آموزه‌های قبلی را سنجیده و شهامت نقد و اظهار نظر را در دانش‌آموزان بالا ببریم. قرار است یادداشت‌های برگزیده در شماره‌ی آینده‌ی نشریه‌ی ویرگول چاپ شود.