گلریزن نخبگان

آزادسازی 5 زندانی بی‌بضاعت

به حول و قوه الهی در شانزدهمین گلریزان نخبگان

مبلغ 30 میلیون تومان جهت آزادسازی 5 زندانی بی‌بضاعت

توسط یکی از اولیاء محترم دبیرستان به‌مناسبت اربعین پدر خانواده تخصیص پیدا نمود.

روز جمعه 1400/8/28 چهلمین روز درگذشت این پدر مهربان می‌باشد.

جهت شادی روح ایشان فاتحه‌ای قرائت بفرمایید.

روحشان شاد و یادشان گرامی