آموزش | امتحانات

پایه دهم| آزمون هفتگی

آزمون ریاضی:  از مبحث مثلثات

با توجه به درخواست دانش آموزان، زمان برگزاری آزمون  به روز چهارشنبه 25  اسفندِ 1395 تغییر کرد.

پ.ن: تمامی دانش آموزان می بایست در آزمون حضور داشته باشند.

 

پایه سوم| سرفصل آزمون‌ هفتگی

سرفصل آزمون‌های هفتگی فقط در این صفحه قرار خواهد گرفت.
پاسخ تشریحی فیزیک تجربی(10 اسفند) اضافه شد.

پایۀ دهم| «پاسخنامه» آزمون ِجامع

زمان ِ برگزار شده؛ جمعه 6 اسفند ِ 1395.

پایه سوم| آزمون جامع 3

پایه سوم| آزمون ِجامع3 – 29 بهمن ماهِ 1395

صفحات