آموزش | امتحانات

پایه اوّل و دوم: نکات امتحانات پایان ترم اول

1. در ایّام امتحانات حتماً حتماً روزانه به بخش امتحانات در سایت مراجعه کنید.

2. سرفصل امتحانات! در بخش امتحانات! قرار گرفته است.

3.جزوه، نمونه سؤالات و حل تمرین در صورت نیاز در صفحه قر و قاطی/ بخش امتحانات قرار می­گیرد.

پایه اول و دوم برنامه کلاسِ جبرانی

با توجه به اینکه آزمون­های پایان ­ترم ­اول از 6دی ­ماه آغاز میگردد و تعطیلات گذشته و آینده، کلاسهایی که در فایل پیوست قرار دارند نیاز به برگزاری کلاس جبرانی دارند، با توجه به کلاس و زمان حضور، دانش آموزان دقت کنند که مؤظف به حضور در این کلاس ها میباشند.

فایل جدید حضور دانش آموزان قرار گرفت.

آزمون فیزیک-دوره مطالعات تابستانی

آزمونِ پتانسیل خوانشی(دوره مطالعه تابستانیِ فیزیک) روز شنبه 10آبان ساعت 7:30 برگزار میگردد.

دانش آموزان توجه کنند که 2نمره مستمر از این آزمون و نتایج فعالیت های تابستانیِ شما میباشد.