باشگاه فیزیک دبیرستان علامه‌حلی تهران برگزار می‌نماید:

«کارسوق سایکوفیزیک» از سری کارسوق‌های «علوم اعصاب شناختی»

ثبت نام: http://helli.ir/payment/

اطلاعات بیشتر: Heliofizx.ir/workshops