بال‌هایت سوخته بود اما تا اوج آسمان‌ها پر کشیدی ...

شهادت چند تن از آتش‌نشانان جسور، فداکار و شرافتمند کشورمان را تسلیت عرض می‌نماییم