برنامة«جدید» امتحانات پایان‌ترم اوّل

با توجه به تعویق زمان شروع امتحانات پایان‌ترم اول، برنامه جدید برگزاری این آزمون‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

( سرفصل امتحانات در بخش امتحانات  قرار خواهد گرفت.)

ضمیمهاندازه
PDF icon برنامه جدید آزمون‌های پایان‌ترم اول300.11 کیلوبایت