جلسه پخش و نقد فیلم سینمایی «قول»

بیست‌ودومین جلسه از حلقه‌های گروه پژوهشی علوم انسانی و هنر