پخش و نقد مستند «صفر بیست‌ویک»

بیست‌ویکمین جلسه از حلقه‌های گروه پژوهشی علوم انسانی و هنر