سی‌وچهارمین سمینار علوم و فنون دبیرستان علامه‌حلی تهران

گزارش تصویری

سی‌وچهارمین سمینار علوم و فنون دبیرستان علامه‌حلی تهران

 

بازدید سرکار خانم دکتر مهاجرانی

(رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان)

 

در حاشیه سمینار

 

اختتامیه و اهدای جوایز