مرحله استانی بیست‌وپنجمین کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد

نفرات برتر دبیرستان علامه حلی تهران - تیر ماه 1397

مهدی صالح (نفر اول رشته قرائت)

مهدی نوروزی (نفر اول رشته حفظ)

علی براتی (نفر اول رشته مفاهیم)

محمدرضا زینانلو (نفر سوم رشته قرائت)

محمدمهدی وجدانی (نفر سوم رشته مفاهیم)