کسب موفقیت ارزشمند دانش‌آموز دبیرستان علامه‌حلی تهران

ارائه و چاپ مقاله‌ای در نشریه علمی ـ پژوهشی دانشگاه واترلو

پروژه پژوهشی "بررسی طول دورۀ تناوب دنبالۀ باقیمانده‌های r-فوبینی" توسط آقای امیرعباس عسگری، دانش آموز دبیرستان علامه حلی تهران از 2 سال پیش شروع شد و پس از تکمیل، در دورۀ هجدهم جشنوارۀ جوان خوارزمی حائز رتبۀ سوم شد. پس از آن، نتایج این پروژه در قالب مقالۀ "On the Periodicity Problem of Residual r-Fubini Sequences" آماده شده و برای مجلۀ علمی-پژوهشی Journal of Integer Sequences که در دانشگاه واترلو به چاپ می‌رسد ارسال شد. این پروژه به بررسی دنبالۀ باقیمانده‌های اعداد r-فوبینی به پیمانۀ هر عدد طبیعی می‌پردازد. دنبالۀ r-فوبینی با پارامتر n که با F_(n,r) نشان داده می‌شود، برابر با تعداد روش‌هایی است که اعضای یک مجموعه با n+r  عضو را به‌صورت یک مجموعۀ مرتب جزئی افراز کرد به‌طوری که r عضو کوچکتر آن در جایگاه‌های متفاوتی باشند. در این مقاله نشان داده می‌شود که این دنباله‌ها متناوب هستند و طول تناوب آنها محاسبه شده است.

فایل ضمیمه: 
ضمیمهاندازه
PDF icon asgari4.pdf155.18 کیلوبایت