مشاوره پایه سوم - دوره 28

آزمون هفتگی 21 مهر

ضمن عرض سلامبه اطلاع دانش آموزان عزیز می رساند مواد و سرفصل آزمون هفتگی روز سه شنبه 21 مهر به شرح زیر می باشد:رشته تجربی: 1- زیست: فصل هشتم زیست سال دوم2- دینی: درس اولرشته ریاضی:1- فیزیک: تا انتهای مبحث هم فشار2- دینی: درس اولآزمون ها به صورت تستی برگزار می گردد.با آرزوی موفقیت