تربیتی | هیات

هيأت دانش‌آموزي در مركز علامه حلي تهران، مانند همه‌ي هیأت‌های حسيني، پديده‌ي خودجوشي است كه از معرفت و محبت به ساحت مقدس حضرت سيدالشهدا(ع) منشأ مي‌گيرد و سابقه‌ي آن به دهه‌ي شصت و دوران دفاع مقدس بازمي‌گردد. از آن تاريخ تاكنون، دبيرستان علامه حلي تهران از بركات برپايي اين جلسات بهره‌مند است و در كنار آن بسياري از فعاليت‌هاي ديگر مانند شب‌هاي شعر عاشورا و اهل‌بيت، محرم‌نوشت‌ها، عاشورا پژوهي، پروژه‌هاي كتاب‌شناسي اهل‌بيت(ع)، ستاد نذورات (از جمله نذرهاي علمي)، آشپزخانه‌ي دانش‌آموزي در ايام محرم و تجليل از خادمان حسيني شكل گرفته است.هيأت دانش‌آموزي در مركز علامه حلي تهران، مانند همه‌ي هیأت‌های حسيني، پديده‌ي خودجوشي است كه از معرفت و محبت به ساحت مقدس حضرت سيدالشهدا(ع) منشأ مي‌گيرد و سابقه‌ي آن به دهه‌ي شصت و دوران دفاع مقدس بازمي‌گردد. از آن تاريخ تاكنون، دبيرستان علامه حلي تهران از بركات برپايي اين جلسات بهره‌مند است و در كنار آن بسياري از فعاليت‌هاي ديگر مانند شب‌هاي شعر عاشورا و اهل‌بيت، محرم‌نوشت‌ها، عاشورا پژوهي، پروژه‌هاي كتاب‌شناسي اهل‌بيت(ع)، ستاد نذورات (از جمله نذرهاي علمي)، آشپزخانه‌ي دانش‌آموزي در ايام محرم و تجليل از خادمان حسيني شكل گرفته است.