دوره مطالعاتی فیزیک

جهت اطلاع از برنامه ها و آزمون ها به اینجا مراجعه نمایید.

 

http://www.helli.ir/portal/node/65