پایه سوم| سرفصل امتحانات میان‌ترم دوم 96-95

ز

  تاریخ درس سرفصل
سه‌شنبه 15 فرودین ماهِ 96 زمین‌شناسی «کلید» درس ِ هفتم.
شنبه 19 فرودین ماهِ 96 فیزیک «کلید ریاضی‌» - «کلید تجربی» سوم ِریاضی: فصل‌های 1 تا 3 و فصل 4 تا انتهای نیروی وارد بر بار در میدان مغناطیسی - سوم ِتجربی: فصل‌های 1 تا 3
یک‌شنبه 20 فرودین ماهِ 96 زبان ِفارسی «کلید» همۀ درس‌ها به جزء 20، 22، 23 و 24
دوشنبه 21 فرودین ماهِ 96 عربی «کلید» درس‌های 1 تا 6
سه‌شنبه 22 فرودین ماهِ 96 ولادت امام علی علیه‌السلام و روز ِپدر
چهارشنبه 23 فرودین ماهِ 96 هندسه «کلید» از ابتدای کتاب تا صفحۀ 155
زیست‌شناسی «کلید» گیاهی: فصول 5 تا 9 با تأكيد بيشتر بر 9. - جانوری: فصل 1، 2، 3(10 نمره)، 4 و 11 تا آخر صفحه 236 (10 نمره)
پنج‌شنبه 24 فرودین ماهِ 96 ------- -------
جمعه 25 فرودین ماهِ 96 ------- -------
شنبه 26 فرودین ماهِ 96 حسابان - ریاضی تمامی مباحث مطرح شده در کلاس
یک‌شنبه 27 فرودین ماهِ 96 زبان‌خارجه «کلید انگلیسی» انگلیسی: کُل ِ کتاب - فرانسه: از کتاب grammaire progressive
از اول کتاب تا پایان درس سی‌ونه
دوشنبه 28 فرودین ماهِ 96 دین و زندگی «کلید» تا پایان درس 13
سه‌شنبه 29 فرودین ماهِ 96 ادبیات‌ ِفارسی «کلید» از ابتدای کتاب تا تا سر فصل ادبیات عرفانی
چهارشنبه 30 فرودین ماهِ 96 شیمی «کلید» از صفحه ۵۳ کتاب( حالت استاندارد) تاصفحه۹۲( انتهای غلظت مولال)
شنبه 02 اُردیهشت ماهِ 96 جبرو احتمال کُل کتاب

 

آموزش | امتحانات