پایۀ دهم| «پاسخنامه» آزمون ِجامع

 

 

دهم ِ ریاضی| پاسخنامۀ تستی + یکم تشریحی - آزمون جامع 06 اسفند ِ 1395
دهم ِ تجربی| پاسخنامۀ تستی - آزمون جامع 06 اسفند ِ 1395

دفترچه | دروس

درس

سرفصل

عمومی

زبان فارسی تمامی مباحث دستور
ادبیات فارسی درس 1 تا 12
عربی درس 1 تا 5
دین و زندگی

درس 6، 7 و 8

زبان انگلیسی درس 1 تا 3 

اختصاصی ریاضی

ریاضی تمامی مباحث مطرح شده در کلاس
هندسه 3 فصل اول کتاب درسی
آمار و ترکیبیات کل مباحث ترکیبیات ترم اول
فیزیک از ابتدای فصل ویژگیهای مواد تا آخر فصل
شیمی از صفحه ۲۸ تا پایان بخش ۲

اختصاصی تجربی

ریاضی تمامی مباحث مطرح شده در کلاس
زیست شناسی تا پایان صفحه ۹۱(پایان گفتار ۱، فصل ۵)
فیزیک از ابتدای فصل ویژگیهای مواد تا ابتدای نیروی ارشمیدوس
شیمی از صفحه ۲۸ تا پایان بخش ۲

 

آموزش | امتحانات