پوستر نقد و بررسی اشعار آئینی

کارگاه شعر معصوم

قابل توجه علاقمندان به حوزه شعر «مدح و مرثیه»

ویژه مدارس پسرانه متوسطه (دوره دوم)

نقد و بررسی اشعار آئینی

توسط استاد محمد سهرابی