پوستر کلوپ تابستانه الکترونیک

کلوپ تابستانه الکترونیک

 

در طی این دوره دانش‌آموزان هیچ کلاس تئوری ندارند

و مفاهیم از طریق آزمایش و فعالیت‌های آموزشی ارائه خواهد شد

در پایان دوره گروه‌های دانش‌آموزی با

ساخت یک روبات فوتبالیست

به رقابت با یکدیگر می‌پردازند