اخبار

برگزاری آزمون جامع پایه اول و دوم

به نام او

همانگونه که در تقویم آموزشی سال تحصیلی 93-92 پیش بینی شده بود، روز جمعه 22 فروردین 93، آزمون جامع برای دانش آموزان پایه های اول و دوم دبیرستان برگزار گردید.

بیشتر سرفصل های این آزمون در محدوده تکالیف نوروزی معین شده بود.

کارنامه این آزمون روز یکشنبه 24 فروردین در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد.

آزمون جامع ساعت 8 صبح آغاز شد و ساعت 11 به پایان رسید.

برگزاری آزمون جامع پایه سوم

به نام خدا

دانش آموزان پایه سوم دبیرستان علامه حلی، روز پنج شنبه 21 فروردین 93 با شرکت در آزمون جامع، مرحله ای دیگر از برنامه های پیش بینی شده دبیرستان را پشت سر گذاشتند.

کارنامه این آزمون روز شنبه 23 فروردین در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.

سرفصل آزمون جامع پایه اول و دوم

در سرفصل های زیر در درس ادبیات پایه دوم: از ابتدای درس 12 تا پایان درس 15

و در درس ریاضی پایه دوم ریز مطالب سرفصل: تابع، تصاعد، لگاریتم، مثلثات تا آخر یادآوری سال اوّل

هنرنمایی گروه تئاتر در مسابقات

روز چهارشنبه مورخ 30 بهمن، دانش آموزان گروه تئاتر دبیرستان (آقایان امیرحسین طالبی نیا، علی ربّی، امیرحسین رشیدی، علی رضا فرزاد و مهدی سلیمانی) به همراه دبیران خود آقای دانشور، آقای بابایی و آقای نوروزی در محل مسابقات تئاتر حضور پیدا کردند و به هنرنمایی پرداختند که با نظر هیات داوران در سطح بسیار بالاتری نسبت به سطح دانش آموزی قرار داشتند.

حلی نت هشتم ( 1+7 )

با یاری خداوند متعال مرحله پایانی هشتمین دوره مسابقات برنامه نویسی حلی نت با حضور بیش از 250 نفر از دانش آموزان برنامه نویس منتخب کشور در تاریخ 5 تیرماه برگزار گردید.