اخبار

برنامه عصر مطالعه میان ترم- پایه دوم

  با یاد او و برای او  

برنامه عصر درس مطالعاتی پایه دوم ویژه امتحانات میان ترم را می توانید از فایل ضمیمه دریافت نمایید و رضایت نامه موجود را تکمیل نمایید.

تغییر برنامه آزمون میان ترم

به نام خدا

احتراما با توجه به درخواست تعداد زیادی از اولیا مینی بر تغییر زمان اولین آزمون میان ترم، بدلیل مسافرت وشرکت دانش آموزان در مراسم عزاداری عاشورا، بدینوسیله به اطلاع می رساند آزمونهای میان ترم اول از تاریخ یکشنبه 26 آبان آغاز می گردد.

برنامه جدید این آزمونها را میتوانید در فایل ضمیمه مشاهده نمایید.