آموزشی | پیش دانشگاهی

پایه چهارم| سرفصل آزمون جامع 30 مهر ماهِ 1395

سلام
با توجه به درخواست تعدادى از دانش آموزان و خانواده هاى محترم مبنى بر تغيير در برنامه آزمون جامع، موضوع در جلسه آموزشى پايه چهارم بررسى شد و مقرر گرديد آزمونهاى جامع شماره ٤ و ٥ با يك هفته تاخير برگزار ميشود؛ بنابراين تاريخ جديد آزمونهاى جامع ٤ و ٥ به شرح زير اعلام ميگردد:
آزمون جامع شماره ٤: جمعه ٣٠ مهرماه
آزمون جامع شماره ٥: جمعه ٢١ آبان
پ.ن: سرفصل‌هاى اعلام شده براى آزمون جامع شماره ٤ تغيير نمي‌كند.