گروه آموزشی ریاضی

 

 

 

 

 

 

پایه چهارم تجربی|ریاضی

 تمرين‌هاى اين هفته درس رياضى:آزمو‌‌ن‌هاى شماره ٨ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٤از كتاب موج آزمون  تابع3 تمرینات هفته آتیآمار(کل فصل‌ها) ===> زوج‌هافصل2(پیش) ===> کل تست‌هاسال سوم(تابع) ===> کل تست‌ها  ✍ تست‌های طبقه‌بندی شده هندسه (1)- دوم تجربی و ریاضی + پاسخ تشریحی✍ تست‌های طبقه‌بندی شده آمار و مدل سازی + با پاسخ تشریحی✍ تست‌های طبقه‌بندی شده ریاضی عمومی - چهارم تجربی با پاسخ تشریحی