پایه سوم| آزمون‌های هفتگی

 

روز تاریخ رشته درس سرفصل
آزمون شماره 14
سه‌شنبه 18 اسفند 94 ریاضی فیزیک - عربی (کُل مبحث الکتریسیته جاری) - (درس 4)
تجربی ؟؟؟  
آزمون شماره 13
سه‌شنبه 11 اسفند 1394 ریاضی دین و زندگی - جبر   ( پاسخنامه درس 8 تا 10 ) - ( پاسخنامه کل فصل2 )
تجربی دین و زندگی - زیست (پاسخنامه درس8 تا 10) - (پاسخنامه فصل8)
آزمون شماره 12
سه‌شنبه 4 اسفند 1394 تجربی شیمی از اول ترمودینامیک تا آخر آنتروپی "از صفحه 39 تا  70"
ریاضی
آزمون شماره  11
سه‌شنبه 27 بهمنِ 1394 تجربی فیزیک فصل دو کامل ( پاسخ تشریحی)
ریاضی  ابتدای خازن تا آخر توان
آزمون شماره  10!
سه‌شنبه 20 بهمن ماهِ 1394 ریاضی هندسه دایره + مقدمه ای بر نگاشت
زبانِ فارسی درس 1 تا 13
عربی درس 3 و 4
تجربی زیست فصل 6 و 7
زبانِ فارسی درس 1 تا 13
عربی درس 3 و 4
آزمون شماره 9
سه‌شنبه 24 آذر ماهِ 1394 ریاضی شیمی از ابتدا تا پایان صفحه‌ی 27 کتاب درسی
آزمون شماره 8
  سه‌شنبه     17 آذر ماهِ 1394     ریاضی     جبر     از ابتدای کتاب تا ابتدای جبر مجموعه‌ها  
              ادبیات     درس 4 و5و درس 6 تا حلال بی شبهت  
          تجربی     فیزیک     از ابتدای کتاب تا ابتدای خازن «پاسخنامه تشریحی»  
              احتمال     فصل1  
  آزمون شماره7  
  سه‌شنبه     10 آذر ماهِ 1394     ریاضی     هندسه     فصل1 «پاسخنامه تشریحی»  
      تجربی     زیست     فصل6 «پاسخنامه تشریحی»  
آزمون شماره6
سه‌شنبه 3 آذرماهِ 1394 ریاضی دینی درس 4 - 1
عربی قواعد اعلال و عربی2
فیزیک ترمودینامیک
تجربی دینی درس 4 - 1
عربی  2قواعد اعلال و عربی
زیست فصل2 - تا پایانِ محافظت از دستگاه عصبی مرکزی | فصل6 - کلِ فصل
آزمون شماره5
سه‌شنبه 5 آبان ماهِ 1394 ریاضی  شیمی

تا پایان صفحه 7 کتاب درسی ( تا پایان واکنش واکنش ترکیب)

آزمون به صورت تشریحی می باشد.

تجربی
آزمون شماره4
سه‌شنبه 28 مهر ماهِ 1394 ریاضی زبان‌فارسی ...
جبر- هندسه ...
تجربی زبان‌فارسی ...
فیزیک «پاسخنامه تشریحی» تا انتهای قانون کولن
آزمون شماره3 
سه‌شنبه 21 مهر ماهِ 1394 ریاضی فیزیک تا انتهای مبحث هم فشار
دینی درس اول
تجربی زیست فصل هشتم زیست سال دوم
دینی درس اول
         

 

آموزش | امتحانات