پایه چهارم(1+3)|برنامه مطالعاتی 21 روزه

دانش‌آموزان سال چهارم

همانطور که در جلسه‌ی مشاوره‌ی گروهی مورخ 17 خرداد توضیح داده شد، 3 هفته دانش‌آموزان موظف هستند قبل از شروع کلاس‌های تابستان، برنامه‌ی مطالعاتی(+توضیحات لازم)    که در لینک ذیل قرار گرفته را دریافت کنند و طبق توضیحات بعد از ثبت فعالیت‌های هفتگی، جداول‌ را در روز اول کلاس‌ها به همراه داشته باشند و تحویل مشاوران دهند.

 

برنامه مطالعاتی 21 روزه| ورودی‌های پیش‌دانشگاهی (تجربی)
برنامه مطالعاتی 21 روزه| ورودی‌های پیش‌دانشگاهی (ریاضی)