پوستر اردوی روزی بانشاط

کوهپیمایی دماوند و دیدار با حضرت آیت‌اله جوادی آملی

زمان برگزاری: سه‌شنبه 1395/5/5

مهلت ثبت‌نام: یکشنبه 1395/5/3

جهت دریافت رضایتنامه به دفتر تربیتی مراجعه نمایید