پوستر سخنرانی نوروساینس

سخنرانی نوروساینس

با موضوع از حس تا حرکت

سخنران: محسن عمرانی

فارغ‌التحصیل دوره 9 دبیرستان علامه‌حلی تهران

پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه کانادا

دوشنبه 25 اسفند 1393 (ساعت 12:00)

سالن همایش‌های شهیدبهشتی دبیرستان علامه‌حلی تهران