پوستر سمینار مکانیک

خودروی خورشیدی پیشرفته غزال ایرانی 3

 

سخنران: دکتر کارن ابری‌نیا

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک ـ پردیس دانشکده‌های فنی ـ دانشگاه تهران

دوشنبه 25 آذر 1392

ساعت 16:00