پوستر طهران بازی در تهران

بازدید از زوایای پنهان و آشکار بخش تاریخی تهران

با هدف بررسی چرایی و چگونگی پایتخت شدن و یا پایتخت ماندن تهران

از روزگار قاجار تا به امروز

شامل بازدید از میدان توپخانه، میدان ارگ، سبزه میدان، شمس‌العماره، کوچه مروی، بانک شاهی، دارالفنون و ده‌ها مکان دیگر

زمان: جمعه 5 آبان 1396 از ساعت 8:30 الی 12:00

فرصت ثبت‌نام: پنجشنبه 4 آبان