پوستر نقد فیلم «اتوبوس شب»

نوزدهمین جلسه از حلقه‌های گروه پژوهشی علوم انسانی و هنر

جلسه پخش و نقد فیلم سینمایی «اتوبوس شب»

کاری از کیومرث پور احمد

زمان: دوشنبه 24 آبان 1394

ساعت 15 الی 18