پوستر نقد فیلم تصادف Crash

از سری نشست‌های گروه پژوهشی علوم انسانی و هنر

دبیرستان علامه‌حلی تهران

 

تصادف CRASH

پُل هگیس

برنده جوایز بهترین فیلم، فیلمنامه و تدوین از اسکار 2006

پنجشنبه 9 آبان 1392