پوستر جلسه نقد فیلم سینمایی «نیمروز»

بیست‌وهفتمین جلسه از حلقه‌های گروه پژوهشی علوم انسانی و هنر

HIGH NOON

فیلمی از «فرد زینمان»

وسترنی متفاوت ساخته سال 1952

چهارشنبه اول شهریور ماه 1396

ساعت 15 الی 18