پوستر گروه تئاتر

قابل توجه همه بامزه‌آ، نمکی‌آ، فیلم‌آ، بخندون‌آ و تئاتر کارکرده‌آ و نکرده‌آ و...

می‌خوایم یه گروه تئاتر راه بندازیم

از اون درست و درمون‌هاش

هرکس علاقه‌منده و این‌کارس بسم‌ا...

تا چهارشنبه 23 مهر ماه مهلت دارید

شروع تمارین از 25 مهر ماه

مدرس و کارگردان: آقای تحسینی