پوستر جلسه نقد فیلم سینمایی «قول»

بیست‌ودومین جلسه از حلقه‌های گروه پژوهشی علوم انسانی و هنر

جلسه پخش و نقد فیلم سینمایی

«قول» The Pledge

کاری از شان‌پن

با همراهی البرز طاهری

دوشنبه 22 آذر 93 (ساعت 15 الی 18)