پوستر مسابقه کتابخوانی 93

مسابقه کتابخوانی

نقش ائمه در احیاء دین (جلد شانزدهم)

علامه سیدمرتضی عسکری

آخرین مهلت ثبت‌نام: 93/9/16

زمان برگزاری: 93/9/19

  • جایزه نفر اول به ارزش 5 میلیون ریال
  • جایزه نفر دوم به ارزش 3 میلیون ریال
  • جایزه نفر سوم به ارزش 2 میلیون ریال