پوستر نسخه نسیان

مراسم رونمایی از کتاب

نسخه نسیان

اثر طبع محمد سهرابی

با حضور: استاد مرتضی امیری اسفندقه و حاج جواد حیدری

شعرخوانی: هادی جانفدا، احمد بابایی، علی عباسی، مجید لشکری، امیر مرزبان

اجرا: سیدحسین متولیان

 

پنجشنبه 24 دی 1394