پوستر نشست ادبی

نشست ادبی

محفل شعر و قصه‌خوانی

با حضور اساتید مدرسه و دانشگاه

دوشنبه 13 آبان 1392

سالن همایش‌های شهیدبهشتی دبیرستان علامه‌حلی تهران