پوستر طنز و ادبیات

15مین جلسه از حلقه‌های گروه پژوهشی علوم انسانی و هنر

بازخوانی اشعار و داستان‌های طنز با همراهی دبیران گروه ادبیات

چهارشنبه 12 آذر 93 (ساعت 16:30)

  • به چگونه آثاری طنز می‌گوییم؟
  • ادبیات طنز به چه دردی می‌خورد؟
  • چطور داستان یا شعر طنز بگوییم؟