عید سعید فطر؛

روز چیدن میوه‌های شاداب استجابت مبارک باد