گروه آموزشی کامپیوتر

گرافیک + تمدید (برای آخرین بار!) زمان تحویل تمرین‌های سری ششم درس کامپیوتر - پایه‌ی اول

گرافیک + تمدید (برای آخرین بار!) زمان تحویل تمرین‌های سری ششم درس کامپیوتر - پایه‌ی اول

تمدید زمان تحویل تمرین‌های سری ششم درس کامپیوتر - پایه‌ی اول

تمدید زمان تحویل تمرین‌های سری ششم درس کامپیوتر - پایه‌ی اول تا دوشنبه 27 آبان 1392

اطلاعیه‌ی مهم در خصوص ارسال تمارین

به نام خدا

لطفاً فقط و فقط فایل‌های cpp (فایل متن برنامه) تمرین خود را zip یا rar کرده و ارسال نمایید! نه فایل‌های exe و سایر فایل‌ها را (به شکل زیر دقت نمایید!):

موفق باشید!

تمرین‌های سری چهارم کامپیوتر - پایه اول

به نام خدا

تمرین‌های سری چهارم درس کامپیوتر پایه‌ی اول را می توانید از لینک تمرین‌های سطح A و B در زیر (فایل ضمیمه) دریافت نمایید. منتظر اطلاعیه های بعدی برای آپلود باشید.