گروه آموزشی کامپیوتر

اطلاعیه‌ی شماره‌ی 1 گروه کامپیوتر برای پایه‌ی اول

در این اطلاعیه، مطالب مهمی مربوط به آموزش کامپیوتر در سال اول درج شده است که دانستن آن برای کلیه‌ی دانش‌آموزان این پایه ضروری است