آمار جزئی مدال های جهانی و کشوری

نتایج عملکرد دبیرستان علامه حلی تهران در سه دهه حضور در آزمون‌های المپیاد کشوری به خوبی گویای بالاترین کیفیت آموزشی ممکن در سطح مدارس کشور است. به طور خلاصه عملکرد رده ب، از حیث کسب مدال‌های کشوری و جهانی در ده سال اخیر به شکل زیر بوده است:

خلاصه‌ی مدال‌های کسب شده‌ی دبیرستان علامه حلی تهران در طول تاریخ برگزاری المپیادهای کشوری، از جدول زیر قابل مشاهده می‌باشد. ضمن این که اسامی مدال‌آوران المپیادهای علمی را می‌توانید از طریق مراجعه به تالار افتخارات سایت دبیرستان مشاهده نمایید.

همچنین مجموع مدال‌های کسب شده در هر رشته به تفکیک سال، تعداد مدال‌های کشوری و جهانی را می‌توان در جدول زیر مشاهده نمود: