تاریخچه مختصر المپیاد ریاضی

المپیاد ریاضی

طلای کشوری = 101 مدال              |                   طلای جهانی = 14 مدال

نقره‌ی کشوری = 76 مدال                |                   نقره جهانی = 30 مدال

برنز کشوری = 54 مدال                           |                   برنز جهانی = 12 مدال

آمار و موضوعات و اتفاقات شاخص

دومداله‌‌های کشوری (برحسب الفبا)

احسان ابراهیمی خرم‌آبادی (برنز 74- طلا 75) | جلال احمدی (برنز 90-طلا 91) | نیما احمدی‌پور اناری (طلا 83-طلا 84) | کسری احمدی (طلا85 –طلا 86) |  ایمان افتخاری (طلا 74-طلا 75) | آرش امینی (نقره  77-طلا 78) |  ماهد آبروشن (نقره 86-طلا 87) | سیداحسان آزرم‌سا (نقره 86-طلا 87) | محمد باوریان (طلا 83–طلا 84) | امین بهجتی (طلا 93-نقره 94) | محسن بهرامگیری (طلا 74-طلا 75) | شهاب بهرامی (نقره 83-نقره 84) | بهمن بهمنی (نقره 79-طلا 80) | محمدهادی پورانصاری (نقره 83-طلا 84) | مجتبی حاجی حسنی (برنز 77-برنز 78) | میرامید حاجی میرصادقی (طلا 79-طلا 80) | علی اکبر دائمی (طلا 82-طلا 83) | حسین دبیریان (نقره 86-طلا 87) | شایان دشمیز (نقره 84-طلا 85) | پوریا رضائیان (طلا 74-طلا 75) | ایمان ستایش (نقره 78-طلا 79) | صالح سلطان (برنز 83-طلا 84) | علی شوریده (طلا 77-طلا 78) | علی صیادی (نقره 92-طلا 93) | اشکان طیبی (برنز 89-نقره 90) | شهریار عزیزپور (طلا 75-نقره 76) | مصطفی عین‌الله‌زاده (نقره 81-طلا 83) | آرمان فاضلی (نقره 83-طلا 84-طلا 85) | امیر فرجی دانا (برنز 74-طلا 75) | علیرضا فلاح (طلا 89-طلا 90) | سپهر قاضی نظامی (برنز 86-طلا 87) | سامان قریب (نقره 83-طلا 84) | پیمان کسایی (طلا 68-طلا 69) | آریو لطفی (نقره 94-طلا 95) | احسان مختاریان (نقره 91-طلا 92) | عباسعلی مخدومی (برنز 83-طلا 84) | آرمین مربی (نقره 79-طلا 80) | سیدرضا مقدسی (طلا 74-طلا 75) | محمدجواد مقدم‌زاده (طلا 83-نقره 84) | بهزاد مهرداد (برنز 81-طلا 82) | سیدمحمدحسین موسوی (نقره 78-طلا 79) | اشکان میرزایی (برنز 95-طلا 95) | بورقان نظامی (نقره 74-طلا 75) | آرش نکویی (برنز 76-نقره 77) | بهرنگ نوحی (طلا 68-طلا 69) | محمدعلی نیکنامیان ( برنز 91-نقره 92) | پویا هنریار (طلا 89-طلا 90)

دومداله‌‌های جهانی (برحسب الفبا)

نیما احمدی پوراناری (نقره 2005-طلا2006) | ایمان افتخاری (طلا 1996-طلا 1997) | میرامید حاجی میرصادقی (برنز 2001-برنز 2002) | علی اکبر دائمی (نقره 2004-طلا 2005) | علی شوریده (نقره 1999-طلا 2000) | آرمان فاضلی (نقره 2006-برنز 2007) | علیرضا فلاح (نقره 2011-نقره 2012) | پیمان کسایی (نقره 1990-طلا 1991) | سیدرضا مقدسی (نقره 1996-نقره 1997) | بهرنگ نوحی (نقره 1990-طلا 1991)

موضوعات شاخص

در تمام سال‌های اعزام تیم ملی المپیاد ریاضی به مسابقات جهانی، تنها در سال 2013 نماینده‌ای از دبیرستان علامه حلی تهران در تیم حصور نداشته است.

ایمان افتخاری و علی اکبر دائمی، حائزین نمره‌ی کامل (فول‌مارک) المپیاد جهانی هستند. (امید امینی و مرحوم مریم میرزاخانی نیز دارای این عنوان هستند.)

تنها ایمان افتخاری موفق به کسب دومدال طلای جهانی المپیاد ریاضی گشته است. (مرحوم مریم میرزاخانی نیز دارای این عنوان هستند.)