آموزش | امتحانات

پایه سوم|«پاسخنامه» آزمونِ جامع- شمارة1(06 آبان 1395)

 سوم ریاضی| آزمون جامع شماره‌1(06 آبان ماهِ 1395)| سوم تجربی| آزمون جامع شماره‌1(06 آبان ماهِ 1395)| پایه سوم| آزمون جامع شماره1 –پنج‌شنبه 6 آبان ماهِ 1395دفترچه |دروسدرستعداد تستسرفصلزمانعمومیزبان‌ِفارسی10درس 1 و 220ادبیات‌ِفارسی10درس1عربی20درس ۱و۲ترجمه و قواعد20دینی25درس 1 تا 420زبانِ‌انگلیسی20درس 120اختصاصی ریاضیحسابان15تمامی مباحث مطرح شده در کلاس80هندسه8تا آخر نامساوی‌هاجبر و احتمال7تا انتهای برهانِ خُلففیزیک20از اول ترمودینامیک تا پایان چرخه35شیمی15تا پایانِ صفحه9 (تا پایانِ واکنش جابه‌جایی یگانه)20اختصاصی تجربیزمین­‌شناسی10تا پایان صفحة 2110ریاضی15ریاضی= تمامی مباحث مطرح شده در کلاسآمار= احتمال: فصل1 ریاضی ___آمار تا آخر فصل340زیست­‌شناسی30زیستِ‌جانوری: فصل1 - زیستِ‌گیاهی: درس 5و630فیزیک20از ابتدا تا پایان پتانسیل35شیمی15تا پایانِ صفحه9 (تا پایانِ واکنش جابه‌جایی یگانه)20 

پایه دهم| سرفصل آزمون هفتگی

توضیح اینکه حتماً ماشین‌حساب برای آزمون فیزیک به همراه داشته باشید.پایه دهم | آزمون هفتگی - پنج‌شنبه 14 مهر ماهِ 1395ریاضیتمامی مباحث تدریس شده تا حالا (تابستان + مهر)فیزیکتمامی مباحث تابستان 

پایه سوم| سرفصل+جزوه آزمون‌های جبرانی شهریور

 تاریخدرسسرفصلشنبه6 شهریورریاضیتمامی مباحث به غیر از ماتریسیک‌شنبه7 شهریورادبیات - جغرافیاکُل کتابدوشنبه8 شهریورفیزیکاز کلیه سرفصل های تحصیلی شامل ِ  | سوالات قر و قاطی گرماسینماتیک، دینامیک، کار و انرژی، فشار (به جز ارشمیدس) ، گرما (به جز گاز کامل)سه‌شنبه9 شهریورزبان فارسیاز ابتدا تا پایانِ درس 22 ( درسهای نگارش و زبان‌شناسی از امتحان میان ترم)چهارشنبه10 شهریورشیمیفصل 1 از ابتدای مدل بور تا آخر - فصل2-3-4-5  کاملپنج‌شنبه11 شهریورآمارفصل 1 تا 5 کتاب ترکیبیات علیپورجمعه12 شهریور شنبه13 شهریورکامپیوتراز صفحه 25 تا انتهای کتاب برنامه نویسی وب(بخش ضمیمه فصلها شامل: CSS، JQuery، Ajax در موارد امتحانی نمیباشند. بدیهی هست تمامی موراد به جز موارد فوق مورد آزمون واقع خواهد شد.)یک‌شنبه14 شهریورعربی کل عربی ۲دوشنبه15 شهریورهندسههندسه فضايى ( جزوه هندسه تابستان با تشکر از پارسا ی اقتصادی ِ آقا) 

پایه سوم| دربارة روز دوشنبه 17 خرداد 95

اولين جلسه مشاوره گروهى دانش آموزان سال چهارم: فردا، دوشنبه، ١٧ خرداد، ساعت ١٠ در اين جلسه، ضمن معرفى تيم مشاوره سال چهارم و كليات برنامه آموزشى سال آينده توضيح داده خواهد شد.لازم به ذكر است كه حضور تمام دانش آموزان در اين جلسه الزامى است.=================================================================و چند نکته در مورد آزمون‌های فردا:۱- آزمون تاریخ از سوالات زوج پایان درس از صفحات ۴۰ تا ۱۴۰ کتاب درسی سوال داده شده است۲- نمونه سوالات درس رایانه در همین صفحه قرار گرفته که تنها پس از ورود با حساب کاربری  قابل مشاهده است.۳- آزمون آمار فقط از کتاب درسی است و از بخش رگرسیون فقط مفاهیم در آزمون می آید

پایه دوم| برنامه رفع اشکال

کلاس رفع اشکال، کلاسِ رفعِ اشکالِ، کلاسِ درس نیست!! پیشنهاد میشه دانش‌آموزانی که علاقه دارن با هماهنگی با هم از ساعت 8 صبح در مدرسه حضور پیدا کنند، برای آمادگی بیشتر به صورت فردی یا  گروهی به مطالعه درس مربوطه برای آزمون بپردازن. البته دبیران محترم هم در محل مدرسه حضور دارند  در زمان‌های اعلام شده و برای رفع اشکال فردی یا گروهی به دانش‌آموزان کمک خواهند کرد. پایه دومدرسروز | تاریخزماننام دبیرریاضیپنج‌شنبه | 30 اُردی‌بهشت 8 تا 12جنابِ آقای عباسپور - آقای جذبی(10-8)فیزیکشنبه 08 خرداد 13958 تا 12جناب آقای حیدری( از 8 تا 12) جناب اقای دیارکجوری( از 9:30 تا 12)شیمیسه‌شنبه 11 خرداد9 تا 12جناب آقای ایزدی 

پایه دوم| سرفصل امتحانات میان‌ترم دوم 95-94

روزتاریخدرسسرفصلشنبه21 فروردین 95فیزیک 2از ابتدای ترم دوم تا ابتدای ارشمیدوسیک‌شنبه22 فروردین 95زبانِ فارسی 2از ابتدا تا پایانِ درس 22 ( درسهای نگارش و زبان‌شناسی)دوشنبه23 فروردین 95عربی 2درس 1 تا 8سه‌شنبه24 فروردین 95آمارآمار: از ابتدا تا پایانِ فصل 6 - ترکیبیات: از ابتدا تا پایانِ قسمت اول فصل 4چهارشنبه25 فروردین 95هندسهمکعب، منشور، هرم و مخروطزیست‌شناسیفصل یک تا چهار: بر اساس تکلیف عید - فصل پنج تا پایان ص ۱۰۵: کتاب و جزوه به طور کامل.پنج‌شنبه26 فروردین 95---                                                                                                                            جمعه27 فروردین 95--- شنبه28 فروردین 95ریاضی 2تمامی مباحث مطرح شده در کلاسیک‌شنبه29 فروردین 95ادبیاتِ فارسی 2از درس 12 تا پایانِ درس 18دوشنبه30 فروردین 95زبانِ انگلیسی 2کُل کتابسه‌شنبه31 فروردین 95شیمی 2فصل 3 و 4 کاملچهارشنبه1 اردی‌بهشت 95کامپیوتراز فصل 2 تا پایانِ فصل 4 

پایه سوم| آزمون‌های هفتگی

 روزتاریخرشتهدرسسرفصلآزمون شماره 14سه‌شنبه18 اسفند 94ریاضیفیزیک - عربی(کُل مبحث الکتریسیته جاری) - (درس 4)تجربی؟؟؟ آزمون شماره 13سه‌شنبه11 اسفند 1394ریاضیدین و زندگی - جبر  ( پاسخنامه درس 8 تا 10 ) - ( پاسخنامه کل فصل2 )تجربیدین و زندگی - زیست(پاسخنامه درس8 تا 10) - (پاسخنامه فصل8)آزمون شماره 12سه‌شنبه4 اسفند 1394تجربیشیمیاز اول ترمودینامیک تا آخر آنتروپی "از صفحه 39 تا  70"ریاضیآزمون شماره  11سه‌شنبه27 بهمنِ 1394تجربیفیزیکفصل دو کامل ( پاسخ تشریحی)ریاضی ابتدای خازن تا آخر توان آزمون شماره  10!سه‌شنبه20 بهمن ماهِ 1394ریاضیهندسهدایره + مقدمه ای بر نگاشتزبانِ فارسیدرس 1 تا 13عربیدرس 3 و 4تجربیزیستفصل 6 و 7زبانِ فارسیدرس 1 تا 13عربیدرس 3 و 4آزمون شماره 9سه‌شنبه24 آذر ماهِ 1394ریاضیشیمیاز ابتدا تا پایان صفحه‌ی 27 کتاب درسیآزمون شماره 8 سه‌شنبه  17 آذر ماهِ 1394  ریاضی  جبر  از ابتدای کتاب تا ابتدای جبر مجموعه‌ها        ادبیات  درس 4 و5و درس 6 تا حلال بی شبهت      تجربی  فیزیک  از ابتدای کتاب تا ابتدای خازن «پاسخنامه تشریحی»        احتمال  فصل1  آزمون شماره7  سه‌شنبه  10 آذر ماهِ 1394  ریاضی  هندسه  فصل1 «پاسخنامه تشریحی»    تجربی  زیست  فصل6 «پاسخنامه تشریحی» آزمون شماره6سه‌شنبه3 آذرماهِ 1394ریاضیدینیدرس 4 - 1عربیقواعد اعلال و عربی2فیزیکترمودینامیکتجربیدینیدرس 4 - 1عربی 2قواعد اعلال و عربیزیستفصل2 - تا پایانِ محافظت از دستگاه عصبی مرکزی | فصل6 - کلِ فصلآزمون شماره5سه‌شنبه5 آبان ماهِ 1394ریاضی  شیمیتا پایان صفحه 7 کتاب درسی ( تا پایان واکنش واکنش ترکیب)آزمون به صورت تشریحی می باشد.تجربیآزمون شماره4 سه‌شنبه28 مهر ماهِ 1394ریاضیزبان‌فارسی...جبر- هندسه...تجربیزبان‌فارسی...فیزیک «پاسخنامه تشریحی»تا انتهای قانون کولنآزمون شماره3  سه‌شنبه21 مهر ماهِ 1394ریاضیفیزیکتا انتهای مبحث هم فشاردینیدرس اولتجربیزیستفصل هشتم زیست سال دومدینیدرس اول      

پایه دوم| آزمونک

روزتاریخرشتهدرسسرفصلسه‌شنبه18 اسفندریاضی و تجربیعربیدرس 6 و 7آزمونک 10دوشنبه10 اسفندریاضی و تجربیفیزیکاز اول تا آخر فصل کار و انرژیفیزیکآزمونک 9سه‌شنبه4 اسفندریاضیهندسههندسه فضایی تا آخر مکعب و منشور تجربیزیستاز ابتدای صفحه 61 تا انتهای صفحه 80 آزمونک 8یک‌شنبه25 بهمن ریاضی | تجربیزبانِ فارسیدرس‌های 4، 12 و 15آزمونک 7سه‌شنبه20 بهمن ریاضی | تجربیشیمیبخش۳| فرمول نویسی و نام گذاری --- بخش ۴| از اول تا ابتدای ساختار لوویسسه‌شنبه24 آذر ماهِ ریاضی و تجربیشیمیبخش2: از ابتدای روندهای تناوبی(صفحه‌42 کتاب درسی) تا پایان | بخش3: از ابتدا تا پایان صفحه 59 کتاب درسی(به جز مبحث مقایسه‌ی انرژی شبکه بلور)آزمونکسه‌شنبه17 آذر  ریاضی و تجربیفیزیکاز ابتدای بردار تا انتهای مکانیک چند جسمی (تمرین 9 »  

پایه سوم| سرفصل امتحانات پایان‌ترم اول 94-95

 تاریخدرسسرفصلچهارشنبه9 دی ماهآمار و احتمالفصل1 احتمال + " امید ریاضی و شاخص پراکندگی در آمار:انتخابی"شنبه12 دی ماههندسهاز ابتدا تا پایان صفحه 78زیست‌شناسیزیستِ جانوری:2 فصل اول + فصل 3 تا پایانِ حس چشایی |زیست گیاهی: فصل 7،6،5 و "8 تا پایانِ قسمتِ تدریس شده در کلاس"هندسه|زیست «رده‌ب»فصل1 و 2دوشنبه14 دی ماهادبیاتِ فارسیکتاب از صفحه 1 تا 95| (کلاس‌های آقای رضوی شب خورش‌های 1 تا 11)چهارشنبه16 دی ماهجبر و احتمالفصل1 + فصل2 تا ابتدای جبر مجموعه‌ها+ مبحث جبر مجموعه‌ها و خواص روابط فقط قضیه‌ها و تعاریفزمین‌شناسیتا فصل4جبر و احتمال«رده‌ب»فصل1 و 2شنبه19 دی ماهحسابانتمامی مباحث مطرح شده در کلاسریاضیتمامی مباحث مطرح شده در کلاسحسابان«رده‌ب» ریاضی «رده‌ب»مجموعه ها، تركيبيات، احتمال، جزء صحيح، قدر مطلق، تابع (دامنه و برد، يك به يك، پوشا، زوج و فرد، وارون)یک‌شنبه20 دی ماهزبانِ انگلیسی3 درس اولدوشنبه21 دی ماهزبانِ فارسیتا آخر درس 11چهارشنبه23 دی ماهشیمیبخش1 - بخش2(تا صفحه‌ی 44)شنبه26 دی ماهفیزیکتجربی‌ها: فصل1 | ریاضی‌ها: فصل1 و "فصل2 تا ابتدای خازن"یک‌شنبه27 دی ماهتاریختا اول سلطنت مظفرالدین شاه(از پرسش‌های نمونه هر درس)( از 16 صفحه‌ی اول 2 نمره امتیازی)دوشنبه28 دی ماهدین و زندگیتا انتهای صفحه 101دین و زندگی «رده‌ب»تا پایانِ درس 3چهارشنبه30 دی ماهعربیتا پایانِ درس 4رده ب( تا پایانِ درس3، حتماً ترجمه درس‌ها خوانده شود. توضيحات:1-   تمامی کلاس­ها تا روزِ چهارشنبه 9 دی­ ماه برگزار می­گردد.2-   سرفصل امتحانات، برنامه رفع اشکال، جزوه و نمونه سؤال درhelli.ir|مُعاونت آموزشی|امتحانات قرار خواهد گرفت.3-   امتحانات رأس ساعت 8 صبح شروع مي‌شود و دانش‌آموزان بايد 30 دقيقه قبل از آزمون در مدرسه حاضر باشند.4-   استفاده از ماشين‌حساب ساده در امتحانات مجاز مي‌باشد و همراه داشتن جزوه، کتاب، و هرگونه وسايل ارتباطي در جلسه امتحان به منزله تقلب محسوب مي‌شود.5- در صورتي که به دليل آلودگي، بارش برف و ... دبيرستان تعطيل گردد، ادامة آزمون‌ها مطابق برنامه برگزار مي‌گردند و زمان برگزاری امتحان لغو شده متعاقباً اعلام مي‌شود. 6- زمان شروع کلاس­های نیم­سال دوم، روزِ شنبه 3 بهمن ماه می­باشد.